Geo-MX is een onafhankelijk studiebureau. We geven ondersteuning aan projecten in aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringsfase.

Door grote eigen kennis kan Geo-MX de beste kwaliteit leveren, in alle fasen van de projecten met een grote klantgerichtheid.

Geo-mx ondersteunt de aanleg en bouw van nieuwe groene stroom offshore windmolenparken.

Geo-MX heeft veel ervaring opgebouwd in CAD-engineering en volumeberekeningen in de waterbouw, de civiele wereld, de energiesector en de milieusector met complexe bodemsaneringen en behoort tot de top in de sector.

onze toepassingsgebieden

verwezenlijkingen voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten

Waterbouw

Onze toepassingsgebieden m.b.t. waterbouw zijn o.a. baggerstorten, baggerwerken, dijken, havens, marinas, sluizen/kanalen en stranden.

Grondverzet

Toepassingsgebieden m.b.t. grondverzet zijn o.a. bodemsaneringen en bouwputten.

Infra

Volumeberekeningen voor ondersteuning bij aanleg van wegenis en riolering.

Stortplaatsen

Bij sanering, uitbreiding of nieuwe aanleg van deponieën.

Energie

Bij de aanleg van offshore windmolenparken, kabeltracées, scour protection.

onze diensten

diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten


3D-ontwerp

Geogerefereerde ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.


Volumes

Betrouwbare volumeberekeningen, haalbaarheidsstudies, optimalisaties en opsplitsen van volumes naar geotechnische lagen, niveaus en faseringen.


CAD

Survey en topo-kaarten, verschilkaarten. Maken van situatie- en uitvoeringsplannen. Volledige as-built dossiers.

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp