3D-ONTWERP

Ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.

  Geogerefereerd 3D-ontwerp.
  Grondlagen voor grondverzet en baggerwerken.
  Faseringen.
  Landwinning.
  Milieugericht 3D-ontwerp naar vervuilingen.
  Grondwerk voor bouwputten.
  Dijkontwerp en oeverbescherming met de onderliggende lagenstructuren.
  Iteratief optimaliseren van bagger-, opspuit- en breakwater design.
  Wegontwerp.
  Spoorwegontwerp.
  Verkeersinfra (parkings, fietspaden,…)
  Verwerken van topografische metingen.
  Verwerken van hydrografische metingen.
  ...
Andere diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten.