ENERGIE

Betrouwbare diensten voor aanleg van windmolenparken.

Project


Bij de aanleg en bouw van nieuwe offshore windmolenparken ondersteunt Geo-MX de verschillende stakeholders op gebied van positieplannen en lifting plannen voor de installatie van de windmolens en de profielen en inplantingen voor de kabeltracées tussen de parken en het vaste land.

Geo-MX levert ook diensten voor het leggen van onderzeese pijpleidingen en kabels.


Energie projecten waarvoor Geo-MX diensten verleende.

Project
Geo-MX werkte mee aan Borkum Riffgrund 2 Windfarm, Germany. (positieplannen en lifting plannen)

Project
Geo-MX werkte mee aan Bligh bank II Windfarm. (positieplannen en lifting plannen)