STRANDEN

Betrouwbare volumeberekeningen, 3D-modellen en tekeningen voor het opspuiten van stranden.

Heraanleg van stranden door het wegspoelen van het zand en/of duinen, ophogen van de stranden om ze klaar te maken voor eventuele zeespiegelstijging vergen nieuwe strandprofielen. Door de dikwijls hoge zandhoeveelheden is het noodzakelijk deze perfect te kunnen inschatten.

Door de flauwe hellingen van de bestaande situatie en de theoretische profielen is dit enkel met accurate volumeberekeningen op 3D-modellen te bereiken.

De zone tussen hoog en laag water op het strand vergt de nodige aandacht om een juist model van de bestaande toestand te maken omdat het moeilijk is om hier een correcte meting van te maken.

Ook wordt op het land dikwijls met andere coƶrdinatenstelsels en andere verticale referenties gemeten dan op het water.
Andere waterbouw toepassingen voor diverse waterbouwkundige projecten.